Varför är det bra med släktforskning

Släktforskning är en växande hobbysektor och framtidsbransch. Många tänker att det är en hobby för pensionärer, men inte nu längre. Allt fler yngre får upp ögonen och det skapas föreningar med medlemmar i olika åldrar. De yngre kan den nya tekniken som förenklar forskningen och de äldre kan historian. På så sätt blir det ett bra utbyte.

Släktforskning innebär att leta i gamla arkiv efter noteringar om tidigare släktmedlemmar, framför allt kyrkoarkiv. Präster har fört bok över sina församlingsbor sedan 1600–talet. Registreringar, vigslar, flyttningar och dödsfall har registrerats. De digitala arkiven gör det enkelt att släktforska idag men det är tidskrävande samt kräver ordningssinne och mycket tålamod.

Det intressanta med släktforskningen är att hitta saker som skiljer sig från mängden. Så gott som varje släktforskare hittar både rika och fattiga, brottslingar och hedervärt folk, en eller annan kändis och sjuka i sin släkt. Kommer du från en lång generation av läkare kan det vara roligt att upptäcka att ni kanske börjat som revisorer. Du kan bland annat läsa om revisorer här. Släktforskning leder helt enkelt till nya spår och skapar nya tankar.

Det är en stor tillgång att känna till sin historia. Våra barn och barnbarn kommer en dag uppskatta att vi kan berätta om deras förfäder. ”För att förstå vår nutid måste vi känna till vår historia” har en klok person sagt.

Vissa menar att släktforskning kan ha många psykologiska fördelar. En känsla av prestation samt självständighet kan fås från handlingen att forska och sammanställa information. Att äldre människor spårar familjearv kan hjälpa de acceptera begreppet död och dödlighet. Det främjar en känsla av självuppskattning och tillhörighet att du själv är med och spelar en roll i historien. De grundlägganande behoven uppfylls av att släktforska. Det är bland annat sociala behov, prestationsbehov, självförverkligande och en känsla av identifiering.

Add your Biographical Info and they will appear here.