Släktforska på nätet

Idag erbjuds utmärkta möjligheter att släktforska på nätet. En hel del kyrkoböcker har digitaliserats och nås enkelt via nätet. Även andra relevanta handlingar kan man få åtkomst till. Vissa företag såsom ancestry.se och myheritage.se erbjuder idag tillgång till sina databaser som bland annat omfattar kyrkoböcker, emigrantuppgifter och namnindexerade födelseuppgifter. Mot en avgift så öppnar sig dessa skatter för dig och du kan börja letar fram uppgifter i databaserna. Det är en stor fördel att kunna sitta hemma och släktforska, men du bör ändå vara lite källkritisk när du går igenom de här uppgifterna. Är källan trovärdig och kan det här verkligen stämma? Att lära sig lite om källkritik är en bra grund för all släktforskning, men inte minst viktigt när du forskar på nätet där du inte har tillgång och kan bedöma de fysiska källorna.

internet-24984_1280Gratis släktforskning på nätet

Svenska staten har tyvärr inte varit lika generös som våra grannstater Finland, Danmark och Norge som erbjuder sina kyrkoarkiv helt gratis utan några kostnader för de som forskar. Det gör att det i stället har uppstått abonnemangstjänster för våra kyrkböcker på nätet. Ett par företag är redan nämnda som erbjuder sådana tjänster, men det finns också andra officiella tjänster som du kan använda dig av. De är kort beskrivna nedan.

DDSS

Om din släkt befinner sig i södra Sverige så är DDSS en bra källa där du bland annat mot en fast summa får åtkomst till avskrifter av födelse-, vigsel- och dödsböcker. En mycket bra databas där du kan finna mycket matnyttigt.

Gotländska släkter och landsarkiv

Har du gutiskt påbrå så kan Gotländska släkter vara ett mycket bra alternativ. Det är en mycket stor databas som är sammanställd av släkt- och hembygdsforskare på Gotland.

Även på Landsarkiv och kommunala arkiv, inte minst Stockholms Stadsarkiv finns en hel del material numera digitaliserat och du kan bland annat få tillgång till DDSS via dem.