Hur levde dina släktingar på 1800-talet?

Man kan tro att all utveckling skedde och grundlades under 1900-talet. Flygplan, datorer, atomklyvning och rymdresor. Men på 1800 talet las ett stort antal omvälvande förändringar som banade väg för allt detta.

Bland de största förändringarna var helt enkelt jordbruket. Fram till 1800 talet bedrevs allt jordbruk småskaligt. I början av 1800-talet började dessa små jordbruk, kallade tegar eller åkerlappar, slås samman till större enheter. Då gick det plötsligt att rationalisera och producera mycket effektivare. Vilket innebar att långt fler människor kunde försörjas. Detta ledde också till att många bönder blev arbetslösa och flyttade in till städerna. Därmed började städerna att växa ordentligt. Många nya yrken skapades, och även industrin fick tillgång till arbetskraft.

 

1800-taletDetta gjorde att affärsmän, handelsmän och företagare fick mer och mer makt allteftersom deras förmögenheter växte. Detta minskade den gamla överklassens makt, adeln och prästerna. Kungafamiljerna fick också se sin makt sakta minska under hela 1800-talet. Allt detta ledde till stora förändringar politiskt och ekonomiskt. Sakta växte en ny borgerlig medelklass fram, hantverkare, läkare, lärare och andra mer specialiserade yrkesgrupper. I takt med industrialiseringen så växte också en arbetarklass fram. Arbetarklassen levde under mycket dåliga förhållanden. De var fattiga, trångbodda, dåliga arbetsmiljö och dåliga arbetstider. Arbetarklassen ökade också snabbt i antal, både genom inflyttning från landet, men även för att det inte gick att klicka på en knapp för att beställa p-piller som vi gör idag. Det fanns preventivmedel av enklare slag, bland annat kondomer av djurtarmar, och allehanda hemska drycker man skulle dricka. De första massproducerade kondomerna uppfanns dock på 1880-talet. De sägs ha varit tjocka som cykelslangar, vilket inte kan ha varit så populärt…

Allt detta gjorde att arbetarklassen växte snabbt och kände sig utnyttjade. Vilket ledde till den klassiska konflikten mellan arbetstagare och arbetsgivare. Under andra hälften av 1800 skedde stora förändringar inom arbetsvillkoren tack vara tillkomsten av fackföreningar. Arbetarklassen blev organiserad och fick mer att säga till om, och förbättrade sina villkor kraftigt.

Industrialiseringen ledde till kraftigt ökad levnadsstandard. Masstillverkning gjorde att även låginkomsttagare fick råd med bra mat, kläder och saker. Enkla förbättringar inom hygien ökade medellivslängden kraftigt samt även befolkningen ökade kraftigt. Så enkla saker som uppfinningen av tvålen fick stora konsekvenser. Bomullskläder tillverkades flitigt, och de var lätta att tvätta. Tegel började användas vid husbyggen och gjorde hus och hem renare och med mindre ohyra.

Slutligen fick staten allt större makt och kontroll. Samt även idéerna om samhällskontrakt, att staten ska ta hand om sina medborgare. Lösa sociala problem och skapa rättvisa.

Allt detta ledde till att städer skapades, att kompetens blev värdemätaren istället för vilket släktnamn man hade, att folk levde längre, att mat och produkter blev vitt spridda. Utan allt detta skulle inte någonting på 1900-talet ha kommit till. Att bygga maskiner och flygplan ter sig väldigt enkelt om man jämför med de enorma genomgående samhällsförändringar som skedde på 1800-talet.

 

Add your Biographical Info and they will appear here.