Posts Categorized: Släktforskning

blank

Hur levde dina släktingar på 1800-talet?

Man kan tro att all utveckling skedde och grundlades under 1900-talet. Flygplan, datorer, atomklyvning och rymdresor. Men på 1800 talet las ett stort antal omvälvande förändringar som banade väg för allt detta. Bland de största förändringarna var helt enkelt jordbruket. Fram till 1800 talet bedrevs allt jordbruk småskaligt. I början av 1800-talet började dessa små jordbruk,… Read more

Hur långt tillbaka i tiden kan man släktforska?

Hur långt tillbaka i tiden kan man släktforska?

Detta är en vanlig fråga från personer som är nyfikna på att börja släktforska och för att stilla denna nyfiken ska vi i den här artikeln försöka ge ett något så när uttömmande svar. Det är inte alls osannolikt att du har hört om personer som påstår sig ha funnit sina släktningar som var ungefär… Read more

Hur kommer man igång med släktforskning?

Hur kommer man igång med släktforskning?

Att börja släktforska är intressant och givande. Vi vill alla veta så mycket som möjligt om vårt ursprung och våra rötter för att känna samhörighet och mening. Släktforskning är också spännande eftersom det är en jakt på en svunnen tid som vi inte vet så mycket om. Vem vet egentligen vad våra förfäder sysslade med… Read more

Det ökande intresset för släktforskning

Det ökande intresset för släktforskning

Att släktforska är en dröm för många, men det är tyvärr ändå förhållandevis få som gör slag i saken. Det beror ofta på tidsbrist och, inte minst, på att man inte vet var man ska börja leta. Vi älskar släktforskning och vill hjälpa dig lite på traven. Därför får du tips på hur man kommer… Read more

Vad är ett släktträd

Vad är ett släktträd

Släktträd är en översiktlig karta över en släkt i form av en trädstruktur. Mer specifikt är det ett dendogram som man använder inom släktforskning – även kallat genalogi. Släktträdets bas är en stamfar och sedan följer alla ättlingarna, som brukar illustreras som ett växande träd. Rötterna motsvaras på samma sätta av en probands anor. Släktträdets… Read more